Krediler

Kredi Borcu İcraları Zaman Aşımına Uğrar Mı?

Bu yazımızda sizlerle ' Kredi Borcu İcraları Zaman Aşımına Uğrar Mı? ' sorusunu cevaplayacağız....
Kredi Borcu İcraları Zaman Aşımına Uğrar Mı?

Bankalardan kredi çeken kişilerin borçlarını ödememesi durumunda bankalar borçlarını tahsil etmek için hukuki yollara başvurmaktadırlar. İcra mahkemelerine yapılan başvurular sayesinde bankalar alamadıkları borçlarını icra yolu ile almaktadırlar.

İcra Nedir?

İcra mahkemelerine açılan davaların kazanılması sonucu yapılan icra davaları ile kişilerin borçlarını ödemesi sağlanmaya çalışılır. Ancak alınan mahkeme kararına rağmen borcunu ödemeyen kişilerden borcun tahsili için haciz yoluna başvurulmaktadır. Haciz işlemlerini ise İcra Müdürlükleri yapmaktadır.

Haciz Nedir?

Haciz nedir diye soracak olursak şöyle açıklayabiliriz. Haciz, adliyelere bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ancak genellikle ayrı binalarda kurulu olan İcra Müdürlüklerinde açılan takipler ile icra kararlarına rağmen ödenmeyen borçlar haciz yolu ile tahsil edilmektedir. Yapılan haciz işleminde borçlunun bankalardaki hesapları, sahibi olduğu mal varlıkları bankaların borcuna binaen haczedilerek yediemine konulur. Açık arttırma yolu ile icra müdürlüklerince satılan ve el konulan hesap ve mallar bankaların borcu miktarınca alacaklıya verilir. Kalan tutar ise mal ve hesap sahibine iade edilir.

İcra Zaman Aşımı

Bankalardan kredi çekenlerden tahsil edilemeyen borçların tahsili için açılan dava ve başlatılan icra takiplerinin zaman aşımı süresi ilk etapta 10 yıl olarak gerçekleşmektedir. Ancak bankaların avukatları bu alacağı tahsil etmek ve zaman aşımı süresini uzatmak için açtıkları davaları her yıl yenilemek gibi bir hakka sahiptirler. Bu da zaman aşımı süresini adeta ortadan kaldıran bir uygulamaya dönüşmektedir. Banka avukatlarının mahkemeye dava açarken haciz vesikası alması durumunda borcun tahsili için oluşan zaman aşımı süresi 20 yıla çıkmaktadır.

Haciz Zaman Aşımı

Zaman aşımı konusu icra işlemlerinde daha uzun süreli olurken haciz işlemlerinin yapılmasında daha kısa süreli olmaktadır. Hacizle haczedilen  menkul kıymetlerin en az bir yıl gibi bir süre içinde satışı gerekmektedir. Hacizle haczedilen gayrimenkul malların satışının ise 2 yıl içinde gerçekleştirilmesi yasal bir zorunluluktur. Belirlenen bu süreler içinde yapılmayan satışlar söz konusu olursa her iki grup üzerindeki haciz kaldırılarak mallar sahiplerine iade edilmektedir. 5 Ocak 2013 tarihinde çıkartılan bir kanun ile bu süreler yarı yarıya düşürülmüştür. Menkul varlıklar için 6 ay, gayrimenkuller için satış süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir.Yazar Hakkında

iktisat

İsmail IŞIK

2013 Yılından beri finans sektörü ile içli dışlı olan yazar son dönemlerde dolar,euro ve krediler üzerine ağırlıklı yazılar yazmaktadır.
Yorum Yap

Yukarı Çık