Finansal Bilgiler

İcraya Mal Beyanında Bulunmazsam Neler Olabilir?

Bu yazımızda ' İcraya Mal Beyanında Bulunmazsam Neler Olabilir? ' konusunu ele aldık....
İcraya Mal Beyanında Bulunmazsam Neler Olabilir?

Banka kredi sicil konularından biri de mal beyanında bulunma durumudur. İcraya mal beyanında bulunmazsam gibi ne gibi etkilerin olacağını buradan öğrenebilirsiniz. İcralık olan kişiler, yasal bir zorunluluk olarak mal beyanında bulunmak zorundadırlar. Mal beyanında bulunmamanın icra takibinin uzaması ve alacaklının hakkının zarara uğratılması gibi bazı zarara uğratıcı etkileri vardır.

Bu nedenle de mal beyanında bulunmamanın cezai sonuçları vardır; kişiler 10 günden 3 aya kadar hapis cezası alabilirler. Verilen hapis cezasının nedeni, zamanında mal beyanında bulunmamış olmak olabileceği gibi, usulüne göre mal beyanında bulunmamak da olabilir. Mal Beyanında Bulunmama Cezası 2009 Yılında Kaldırıldı İcralık olan kişinin, kendisine tanınmış süre içerisinde mal beyanında bulunmaması halinde uygulanan hapis cezası uygulaması, 2009 yılındaki yasal düzenleme ile kaldırılmıştır.

Bu sayede o yıllar için hapis cezası ile karşı karşıya kalan milyonlarca kişi kurtulmuştur. İcra ve İflas Kanunu’nun 337 no’lu maddesinin değişmesi ile hapis cezası kaldırılmıştır, ancak İcra ve İflas Kanunu’nun 74 ve 76 no’lu maddeleri hala yürürlüktedir. Bu maddeler gereğince, mal beyanında bulunmayan kişiler, beyanı verene dek tazyik hapis cezası alabilmektedir.

İcraya Mal Beyanında Bulunmazsam Neler Olabilir? İcra ve İflas Kanunu’nun 337 no’lu maddesi gereğince mal beyanında bulunmama suçunun ön koşulları; 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak sanığa tebliğ edilmesi ve tebliğ edilen bu belgede mal beyanında bulunma ihtarının yer almasıdır.

Mal beyanı için tanınan süre içerisinde icra dairesine gitmemek ve bu süre içerisinde yazılı beyanda bulunmamak, suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır. Kişinin bu suçtan bir ceza alması için, hakkında bir icra takibi bulunmalı, bu takip nedeniyle icra ve ödeme emri borçluya tebliğ etmiş olmalı, tebliğ belgesinde ihtar ve beyan süreleri yer almalı, borçlu kişi mazeret bildirmeksizin beyanda bulunmamış olmalı, borçlunun haczedilebilecek mal veya alacakları alacaklı tarafından bilinmeli ve bilindiği ispatlanmalıdır. Usulüne uygun verilmeyen mal beyanından dolayı ise kişiler 10 gün hapis cezası alabilmektedirler.Yazar Hakkında

iktisat

İsmail IŞIK

2013 Yılından beri finans sektörü ile içli dışlı olan yazar son dönemlerde dolar,euro ve krediler üzerine ağırlıklı yazılar yazmaktadır.
Yorum Yap

Yukarı Çık